Niputa pienet työt yhdeksi kokonaisuudeksi.

tyonvalitys.fi -sivuston ideana on koota pieniä töitä yrityksistä yhteen ja muodostaa niistä kokonaisia työsuhteita. Helppokäyttöiseksi tehdyn sivuston keskeinen tehtävä on mahdollistaa matalalla kynnyksellä pienien työtehtävien ilmoittaminen. SunUra henkilöstöpalvelut vastaavat työtehtävien kokoamisesta.

Mikä on työpooli?

Työpoolin tarkoituksena on tasoittaa eri toimialoilla toimivien yritysten sesonkihuippuja rekrytoimalla ja kouluttamalla työntekijöitä työpoolissa mukana oleviin yrityksiin. Työpoolin ideana on tarjota työntekijöille töitä vuorotellen eri yrityksissä yritysten sesonkitarpeiden mukaisesti. Työntekijät voivat esimerkiksi työskennellä kesällä jäätelötehtaalla ja syksyllä kynttilätehtaalla – tuotannon sesonkien mukaisesti.

Työpoolin yritykset kohtelevat kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti riippumatta siitä, onko kyseessä työpoolin kautta työssä oleva työntekijä vai yrityksen oma vakituinen työntekijä. Lisäksi kaikkien työntekijöiden kanssa solmitaan kirjalliset työsopimukset, ja työolot ja palkat ovat työehtosopimusten mukaiset. Mikäli työpoolin yritys palkkaa saman työntekijän uudestaan samaan työhön, häntä kohdellaan vanhana työntekijänä.

Työpooli antaa mahdollisuuksia

Työpoolin kautta työnantajat saavat osaavia ja työhön koulutettuja työntekijöitä tarpeisiinsa. Työpooli mahdollistaa töiden ketjuttamisen niin, että työnantaja voi saada uudelleen samat tutut sesonkityöntekijät töihin.

Työpooli mahdollistaa työntekijälle elämäntilanteeseen sopivan työsuhteen: työsuhteet voivat olla joko lyhyitä työsuhteita yhdessä työpoolin yrityksessä tai työsuhteita voi halutessaan ketjuttaa työskentelemällä peräkkäin useammassa työpoolin yrityksessä. Hyvin hoidettu ensimmäinen työ avaa uusia mahdollisuuksia työpoolin eri yrityksissä. Työpooli myös mahdollistaa työskentelyn samassa yrityksessä useammassa sesongissa, jolloin yritykseen palatessa työntekijää kohdellaan vanhana työntekijänä.